Քրիստոսի սուրբ արյունը

03.06.2015 | 07:22

«Էլ  ո՞րքան աւելի  Քրիստոսի արիւնը, որ  յաւիտենական հոգով   իր անձն անարատ պատարագ մատուցրեց Աստուծուն, ձեր խղճմտանքը  կ’սրբէ այն   մեռած գործերից   որ կենդանի Աստուծուն պաշտէք»։

                  Եբրայեցիս 9:14

«Բայց եթէ լոյսի մէջ ման գանք ինչպէս նա է լոյսի մէջ, հաղորդութիւն ունինք իրար հետ, եւ   նորա Որդի Յիսուս Քրիստոսի արիւնը մեզ սրբում է ամեն մեղքից»։

                Ա Հովհաննես 1:7

«Որով ունինք փրկութիւնը նորա արիւնովը՝ մեղքերի թողութիւնը   իր շնորհքի մեծութեան չափովը»:

               Եփեսացիս 1:7

«Եւ նորանով  ամենը  հաշտեցնէ իրան հետ,  խաղաղութիւն անելով նորա ձեռովը նորա խաչի արիւնովը, թէ երկրիս վերայ թէ երկնքումը լինողներին»։

Կողոսացիս 1:20

«Ապա որքա՞ն աւելի հիմա, որ արդարացանք նորա արիւնովը  կ’փրկուինք նորանով բարկութիւնիցը»։

Հռովմեացիս 5:9

«Եւ նորանք յաղթեցին նորան՝ Գառի արիւնովը եւ իրանց վկայութեան խօսքովը.  եւ չ’սիրեցին իրանց հոգին մինչեւ ի մահ»։

Հայտնություն 12:11

 


 «Արդ, եղբարք,   որովհետեւ համարձակութիւն ունինք  սրբարանը մտնելու Յիսուսի արիւնովը »: 

Եբրայեցիս 10:19

«18 Գիտենալով որ   ոչ թէ ապականացու արծաթով կամ ոսկով  փրկուեցաք ձեր հայրենաւանդ ունայն վարմունքիցը.

 19  Այլ Քրիստոսի պատուական արիւնովը,   ինչպէս մի անբիծ եւ անարատ գառի »։ 

Ա Պետրոս 1:18-19