Եթե ունեք աղոթքի կարիք, գրեք մեզ:

02.03.2014 | 14:01

If you have a prayer request,write us.  


Eсли вы нуждаетесь в молитве,напишите нам.


Հիսուս Քրիստոսն ասել է, որ մեզ հետ կլինի մինչև աշխարհի վերջը և Նա կանգնած է Իր Խոսքի ետևում ու հավատարիմ է իրականացելու այն: Հիսուսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան. Ինչպես Նա օգնում, բժշկում ու ազատում էր երեկ, նույնն անում  է  այսօր  և  նույնը  կանի  նաև  վաղը:

Տեր Հիսուսի մերօրյա հրաշագործություններից մի քանիսը ներկայացված են ահա  այստեղ :

Սիրելի ընթերցո’ղ, եթե ունես առողջական, ընտանեկան, ֆինանսական կամ այլ խնդիրներ՝ գրի’ր մեզ, որովհետև պիտի աղոթենք այն համարձակությունով, որ ունենք դեպի Նրան, թե ինչ-որ նրա կամքի պես խնդրում ենք, լսում է մեզ և եթէ գիտենք, թէ լսում է մեզ, ինչ որ խնդրում ենք, գիտենք որ առնում ենք մեր խնդրուածքները (1Հովհաննես 5:14,15):


Գրեք մեզ.