Առակաց 28:19-20

23.05.2014 | 08:20

19.Ով որ իր երկիրը գործէ հացով կկշտանայ, եվ դատարկ մարդկանց հետեւողը կկշտանայ աղքատութիւնով։

20.Հաւատարիմ մարդի օրհնութիւնները շատ են,  բայց հարստանալու շտապողը անպատիժ չի մնալ։

Առակաց 28:19-20

“землю свою”=”his land”=”իր երկիրը” =  אֲדָמָה = земля, почва, страна

1.Ով որ իր երկիրը գործէ հացով կկշտանայ =>Հաւատարիմ մարդի օրհնութիւնները շատ են:

2.Դատարկ մարդկանց հետեւողը կկշտանայ աղքատութիւնով => հարստանալու շտապողը անպատիժ չի մնալ: